Sıkça Sorulan Sorular

HOLİSTİK TIP NEDİR *

HOLİSTİK TIP NEDİR ?

1--HOLİSTİK (BÜTÜNCÜL )  SAĞLIK

Holistik tıp alternatif ve geleneksel tıp yöntemleri ile klasik hastane tıbbı yöntemlerinin ihtiyaca göre birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmasıdır.

Holistik tıp bütünseldir, geniş görüşlüdür, tamamlayıcıdır.

Klasik tıp ilaçları ve yöntemleri şikayetleri azaltmakta fakat tam bataklığı kurutamamaktadır.

Holistik tıp anlayışına göre insan olay yaşar, Anı olumsuzluk barındırıyorsa enerji hatlarında tıkanıklık yapar, olumsuz duygular (öfke,affetmeme,korku, vb)  oluşur. Ardından hastalık ve semptom oluşur.

Akupunktur, tıbbi hipnoz, eft duygusal özgürlük terapisi, tıbbi hacamat, nefes terapisi gibi  holistik tıp yöntemleri ile bozulan beden enerjisi dengelenir. Ruhsal,zihinsel sebeblerin ıslah edilmesiyle hastalık üreten bataklıklar gül bahçelerine çevrilir.

  Holistik tıp yöntemleri insanın içindeki şifa güçlerini açığa çıkarıp, onu danışanın kaliteli, neşeli hayat sürmesi için onun hizmetine sunar.

   Holistik tıp insanı ruh, zihin, duygu, düşünce, davranış ve beden olarak bir bütün halinde ele alır.

  Holistik tıp danışanla hekim, ruhsal yapı ile beden arasında köprüdür. Holistik tıp doktoru dinler, detaylı anamnez alır,  danışanı  çözüm ortağı olara görür, rahatlatır,  onunla şifa yönünde aynı frekansa girer. Uygun teknikler uygulayarak onun içindeki şifa güçlerini onun fark etmesini sağlar.

  Düşünce duygu ve inançlar nörolojik sistem ve dolaşım sistemi aracılığı ile vücudu etkiler. Olumsuz duygu,düşünce ve inançlar bilinç altında yanlış programlar üretir. Ve bunlar insanın hayatını zindana çevirir. Sebebsiz stres,huzursuzluk, sıkıntılara yol açar. Hayatın akışını bunlar yönetir. Holistik tıp yöntemleri bu olumsuz etkenleri çöp kutusuna atar, onların yerlerine sağlıklı olanları oturtur. Bilinçaltında sağlıklı programların işletilmesi kişinin arzuladığı hayatı yaşamasına yol açar.

Hipokrat şöyle demiştir; İçimizdeki doğal iyileşme gücü, şifa için en önemli kaynaktır. Holistik tıp insanın yıllar içinde kaybettiği bu kaynağı kişiye buldurur, hastayı gerçek saf şifa ile buluşturur, hastayı güçlendirir.

Holistik  tıp bünyesindeki  tüm tedaviler ilaçsız doğal tedavilerdir. (akupunktur, hipnoterapi,eft,tıbbi hacamat, transformal nefes terapisi gibi)

Holistik tıpta en önemli prensip hastaya zarar vermemek, onun faydasına odaklanmak, ona sağlıklı , yeni bir dünyanın kapılarını açmaktır.

Holistik tıpta sadece hasta tedavi edilmez.  Hastaya insana, evrene, hayata dair yeni bir perspektif kazandırılır.

Avrupa’ da ve Amerika’da  üniversitelerde holistik (bütüncül) tıp bölümleri vardır. Ülkemizde ise bu alan yavaş yavaş gelişmektedir.

Holistik tıpda doktor danışanla aynı gemi de mutluluk limanlarına doğru yolculuk yapar.

Doktor ve danışan aynı iyileşme projesinde   birlikte görev yapar.

  Holistik tıp bilinç altının derinliklerinde ki paslanmış önü kapanmış, kirlenmiş ruhun ışığının önünü açar. Ruhun ışığı kalbin derinliklerindeki saf  ilahi sevgi ile bir olup bilinç altını, bilinci, vücudu aydınlatır.

  Holistik tıp hekimi bir rehber olup bilgisiyle, yöntemiyle danışanını aydınlatır, ona güven verir, iyileşme umudunu daima diri tutar. Bir klavuz kaptan olup kaptan olan danışana boğazı geçene kadar refakat eder, klavuzluk eder. Asıl gemiyi kaptan yönetir.

  Holistik tıpta hasta aciz, şikayetler içinde kıvranan, hayatından bezmiş bir insan değil,  değerli bir kişi, büyük dönüşüme aday bir savaşçı, büyük gücü içinde barındıran nitelikli bir yaratık, mucizeyi içinde taşıyan Allahın değerli bir kuludur.

  Holistik tıp doktoru bir hayat danışmanıdır. Danışanın hayatını  daha sağlıklı, üretken, kaliteli ,yüksek doyumlu, ahengli geçirmesine aracılık eder.

  Holistik tıp insanın içinde ki iyilikleri, güzellikleri, huzuru bulmasında insana yardımcı olur.

  Holistik tıpta hastalık değil, hasta vardır. Hastalığı etkileyen tüm parametreler göz önüne alınarak hastaya özgü bir tedavi protokolü hazırlanır  ve şifa süreci uygulanır.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek